venerdì 24 febbraio 2017

CARNEVALE: “La Štorie” 2017 di Fernando D'Annunzio (terza puntata di 4)

Una strofa : Prime di fa’ li palazze / s’adà fa’ li vì’ e li piazze.../Mo ci šta li cucciulùne /che fa li sprimindaziùne.


“La Štorie” vi aspetta Domenica 26 Febbraio, ore 11~ in Centro, ore 12:00 c/o S. Maria del S. Santo, ore 17~ in Centro, ore 18:15 Chiesa S. Antonio da Padova, ore 19~ in Centro
terza puntata

11
Pover’ Abbruzze che da mont’ a mmare
tanda prubbléme à ‘vute ‘štu Jinnàre;
nghi ttanda néve, tirramùte e frane,
cchiù quélle ch’é ssuccèsse a Rigopiàne.
         Aspittanne ca lu Štate
         fa li cose ch’adà fa’,
         a ‘šta ggenda sfurtunàte
         va la solidarietà.
12
Pe’ ccagnà sìneche séme vutàte:
pe’ ppuche vute Menne à risultàte;
doppe nu bballuttagge cumbattute,
Desiate jav’annènde e pu’ à pirdùte.
         A lu Uašte, li sapéme
         ca ci šta tanda prubbléme,
         auguriàme di fa bbone
         a cchišt’ Amminištraziòne.
13
Vuléme da’ fidùce a ch’amminištre,
di deštre, céntre, nèutre e di siništre;
Però dapù, chi tte’ li mane ‘n pašte
avéssa fa’ lu bbéne di Lu Uašte.
Ci vo’ cose jušte e bbune,
         pe’ lu bbéne di ognune;
         n’zi divide la città
         in serie B e serie A!
14
Tanda quartïre é angòr’ abbandunàte,
di tanda ggènde se n’hanne scurdàte:
gènde che paghe come ttuttiquènde,
ma di sirvìzie angòre n’ te’ nijènde.
         Nin zi tratte di cuntràde
         a ndo šta ddu’ massarìje,
         ma di zzone pupulàte
da mijjàre di famìje...
15
Li vìje e li parchigge di Lu Uašte
a ssuppurtà lu tràffiche n’avašte.
Si fa li vijanùve e n’ zi finìsce,
a cirti vì’ ci ìndre ma n’aìsce.
         Prime di fa’ li palazze
         s’adà fa’ li vì’ e li piazze...
         Mo ci šta li cucciulùne
         che fa li sprimindaziùne.

domani ultima puntata 


Nessun commento: